Предложение
VIP предложение


Раздел
Верховная Рада [0]
Правительство [0]
Юстиция [8]
НЕДВИЖИМОСТЬ [0]
Инфраструктура [2]
Бизнес [0]
Экономика [0]
За рубежом [0]
Tехнологии [0]

Блог » НАКАЗ. Мін`юст розробив порядок запиту на публічну інформацію, розпорядником якої є Держархів
НАКАЗ. Мін`юст розробив порядок запиту на публічну інформацію, розпорядником якої є Держархів
                                                                       МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
                                                                                            НАКАЗ
                                                                             20.01.2012 м. Київ № 115/5 


                                                                                      Зареєстровано в Міністерстві юстиції 23.01.2012 за № 95/20408 

Про затвердження Порядку складення
та подання запитів на публічну
інформацію та форми запиту на
інформацію, розпорядником якої є
Державна архівна служба України


Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади»

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Порядок складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна архівна служба України, що додається.

2. Затвердити форму запиту на інформацію, що додається.

3. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (із змінами).

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту взаємодії з органами влади Зеркаль О.В.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

                 Міністр                                                                                        Олександр Лавринович 

                                                                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                 Наказ Міністерства юстиції України
                                                                                                                                                        20.01.2012 № 115/5

                                                Зареєстровано в Міністерстві юстиції 23.01.2012 за № 95/20408

                                                                                   Порядок складення
                                          та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є 
                                                                        Державна архівна служба України


І. Цей Порядок визначає механізм складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна архівна служба України.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон).

3. Доступ до публічної інформації Державної архівної служби України забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.

4. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.

5. Запитувач має право звернутися до Державної архівної служби України із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

6. Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.

7. Запит на отримання публічної інформації подається Державній архівній службі України в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою або по телефону на вибір запитувача.

8. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі.

9. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти, номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату за умови подання письмового запиту.

10. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, затверджену Державною архівною службою України.

11. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто відповідальній особі з питань запитів на інформацію, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Державна архівна служба України, у робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

12. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює відповідальна особа з питань запитів на інформацію із зазначенням у запиті прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та надає копію запиту особі, яка його подала.

13. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування Державної архівної служби України, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

                    Директор Департаменту взаємодії
                    з органами влади                                                                                            О.В. Зеркаль


Ссылки
  • Beeline
  • Работа
  • Программы

  • Поиск
    © 2019 «HRGH» - Недвижимость»